Cyklomaratón Cestou SNP 2012 je úspešne ukončený a ja by som sa touto cestou za organizačný výbor poďakoval každému členovi tohto výboru ako aj všetkým pomocníkom, ktorí pomohli pri jeho organizácii.

Vďaka patrí všetkým sponzorom na čele Jaroslavovi Štefánikovi, majiteľovi spoločnosti MERIDA, firme CORA geo, Galimex, s.r.o., TURVOD, Martico, Gaya, Nutrend, Brantner Fatra, Nyna, firme Markovič, Viena International, s.r.o. ako aj primátorovi mesta Martin, Andrejovi Hrnčiarovi, ktorý ako zakladateľ týchto pretekov drží nad nimi ochrannú a pomocnú ruku.

Poďakovanie patrí aj všetkým pretekárom, ktorí aj napriek nepriaznivým predpovediam počasia prišli a svojimi výkonmi pozdvihli úroveň pretekov na vyššiu úroveň.

Toto všetko nás zaväzuje k tomu aby sme na budúci rok opäť priniesli novinky, ktoré pritiahnu ešte viac cyklistov ako tento rok.

Dovidenia na 5. ročníku v roku 2013.


  28. 8. 2012      Zdroj RCT Martin

Späť