PODPORTE NÁS!

RCT Martin

Milí priatelia,

aj tento rok si vás dovoľujeme osloviť a požiadať vás o podporu našej činnosti formou darovania 2 % z vašej dane, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate do štátneho rozpočtu priamo (ako firma alebo živnostník) alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec).

Ďakujeme!

  2% z vašich daní pre RCT

Ako na to? Jednoducho!

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov najneskôr do 15. 2. nasledujúceho roka. Zamestnávateľ vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si zistite dátum zaplatenia dane a vypočítate 2 % zo zaplatenej dane.

2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane - meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje o našom združení sme vyplnili.

3. Obidve tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane - doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. 4. na daňový úrad príslušný svojmu bydlisku. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.

1. Vyplňte si daňové priznanie. Vypočítajte si 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3 EUR. Túto sumu môžete venovať iba jednej organizácii.

2. Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2 % z dane z príjmov a identifikačné údaje o našom združení.

3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. na daňový úrad podľa svojho bydliska a nezabudnite v tomto termíne zaplatiť aj daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol vašu venovanú sumu na účet združenia.

1. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, čo je maximálna suma, ktorú môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie.

2. Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2 % z dane z  príjmov a identifikačné údaje o našom združení. Ak ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte do nej analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. na daňový úrad podľa svojho sídla. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vaše venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali.