MERIDA - CYKLOMARATÓN PO CESTE SNP

12. ROČNÍK MERIDA - CYKLOMARATÓN PO CESTE SNP

INFORMÁCIE

Typ preteku

Cestné verejné preteky - Cyklomaratón

Organizátor

Mesto Martin, R.C.T. Martin cyklistický oddiel

Riaditelia

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. - primátor mesta
Ing. Rastislav Belák - predseda R.C.T. Martin

Termín

30. 8. 2020 (nedeľa) o 9:50h

Propozície (PDF)

  Stiahnite si propozície  

Štart a cieľ pretekov

Slávnostný štart: spoločný slávnostný štart pre obidve trasy o 9:50 hod. Námestie SNP pred budovou Turčianskej Galérie v Martine Daxnerova 665/2, 036 01 Martin.


Na štartovnú čiaru pri slávnostnom štarte sa budú zoraďovať najprv pretekári, ktorí absolvujú dlhú 100 km trať. Za nimi sa budú zoraďovať pretekári na krátku 62 km trať. Tieto skupiny budú rozdelené označenými doprovodnými vozidlami.


Ostrý letmý štart pre dlhú trať: pri parkovisku HBM Pharma s.r.o. – bývala BIOTIKA po odmávaní zástavy z doprovodného vozidla.


Ostrý štart pre krátku trať: pretekári, ktorí absolvujú 62 km trať zastavia počas slávnostného štartu pri parkovisku HBM Pharma s.r.o. – bývala BIOTIKA a budú odštartovaní po prejdení 3-och minút.


Cieľ: Pre obidve trasy HBM Pharma s.r.o. – parkovisko (bývala Biotika) – miesto ostrého štartu.

Štartovné

Pri platbe do 25. 8. 2020 15 €, v deň štartu 20 €. Úhradu poukážte na VUB Martin, IBAN: SK46 0200 0000 0023 9210 2151 a ako variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenia v tvare YYYYMMDD. Ak je to možné, do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a heslo "CYKLOMARATON".
Zaregistrujte sa ešte dnes online cez internet a ušetríte čas sebe aj nám!

Štartujú

Dlhá trať 100 km otvorený verejný pretek. Prémia Valčiansky kopec 23 km.
Krátka trať 62 km otvorený verejný pretek. Prémia Valčiansky kopec 40 km pri ceste späť.

Prezentácia

29. 8. 2020 od 18:00 hod. do 20:00 hod. a 30. 8. 2020 od 7:30 hod. do 9:00 hod. pred OC Galéria, Námestie SNP, Martin. Každý účastník dostane pri prezentácii čip na meranie času, za ktorý zaplatí zálohu 5 €. Zálohu mu vrátime po odovzdaní čipu po skončení preteku.
Zaregistrujte sa ešte dnes online cez internet a ušetríte čas sebe aj nám!

Trasa a kategórie

Martin Turčianska Galéria, Dražkovce, Záborie, Turčianske Jaseno, Belá, Žabokreky, Košťany nad Turcom, Turčiansky Peter, Trebostovo, Trnovo, Valča, Benice, Moškovec, Abramová, Slovenské Pravno, Rudno, Budiš, Dubové, Diviaky, Turčiansky Michal, Mošovce, Blatnica, Karlová, Valentová, Rakovo, Príbovce, Valča, Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom, Žabokreky, Belá, Turčianske Jaseno, Záborie, Dražkovce, parkovisko parkovisko HBM Pharma s.r.o.
Martin Turčianska Galéria, Dražkovce, Záborie, Turčianske Jaseno, Belá, Žabokreky, Košťany nad Turcom, Turčiansky Peter, Trebostovo, Trnovo, Valča, Benice, Kláštor stanica, Socovce, Laskár, Valentová, Rakovo, Príbovce, Valča, Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom, Žabokreky, Belá, Turčianske Jaseno, Záborie, Dražkovce, parkovisko HBM Pharma s.r.o.
Muži: A (18-29), B (30-39), C (40-49), D (50-59) E (60 -69 ) F ( 70 a viac) kategória F len krátka trať.
Ženy: Z (18-39), W (40 a viac)

Dlhá trasa

  Stiahnite si GPX

  strava.com

Krátka trasa

  Stiahnite si GPX

  strava.com

Ďalšie informácie

Vyhodnotenie: 14:00 – 15:00 Námestie SNP pred budovou OC Galéria.

Detské preteky

Prezentácia pre detské kategórie:
30. 8. 2020 od 9:45 hod. do 10:20 hod. v priestore pred budovou OC Galéria, stánok GALIMEX,a.s.


Štart detských pretekov: 10:30 hod., miesto štartu pred Turčianskou Galériou Martin.


Vekové kategórie: do 3 rokov, 4-6 rokov, 7-8 rokov, 9-11 rokov, 12-13 rokov


Trať pre detské kategórie: Trať pre detské kategórie: v priestore pred Turčianskou Galériou Martin a OC Galéria. Počet okruhov bude podľa vekových kategórií.


Vyhodnotenie detských pretekov: Po skončení detských pretekov pred OC Galéria.


Ceny: Prví traja v každej kategórii – poháre a vecné dary od spoločnosti ŠKODA a Galimex a.s.

Tombola: Detský bicykel od cyklistického oddielu R.C.T. Martin.

Záverečné ustanovenia

Preteky sa uskutočnia za každého počasia. Preteká sa podľa pravidiel SZC. Preteky budú prebiehať za plnej dopravnej premávky, preto treba dodržiavať predpisy o cestných komunikáciách, riadiť sa podľa pokynov rozhodcov, organizátorov a polície. Pretekári musia mať prilbu. Pretekári, tréneri, rozhodcovia, funkcionári a diváci sa pretekov zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť, musia dodržiavať Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj Vyhlášku č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva Zákon o cestnej premávke. Usporiadateľ pretekov neručí za škody vzniknuté pretekárom alebo spôsobené pretekármi a ich sprievodom.
Vaše otázky, návrhy a pripomienky radi privítame.
Ak potrebujete ďalšie informácie, neváhajte a kontaktujte nás!

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Identifikačné údaje

Po registrácií si skontrolujte svoje údaje v štartovacej listine. Štartovné číslo vám bude pridelené pri prezentácii. Ak potrebujete zmeniť niektorý údaj dodatočne, napíšte nám e-mail. Všetky uvedené údaje slúžia na interné spracovanie organizátorom a budú použité pre prezentačnú a výsledkovú listinu.

ŠTARTOVAČKA

Muži B (30-39)

Št. číslo Priezvisko, meno Klub Štát UCI
- Balko, Michal Expendables Cycling…  SVK    ☐ 
- Balko, Miroslav Expendables Cycling…  SVK    ☐ 
- Podhradský, Jaroslav   SVK    ☐ 
- Urbančok, Marek CK Okolo Malohontu  SVK    ☐ 

Muži C (40-49)

Št. číslo Priezvisko, meno Klub Štát UCI
3 Belak, Branislav R. C. T. Martin  SVK    ☐ 
- Sevčík, Roman   SVK    ☐ 

Muži B (30-39)

Št. číslo Priezvisko, meno Klub Štát UCI
- Juhás, Michal   SVK    ☐ 
- Páleš, Peter Cyklisti Martin  SVK    ☐ 
- Ruttkay, Milan   SVK    ☐ 
- Schwandner, Tomáš   SVK    ☐ 

Muži C (40-49)

Št. číslo Priezvisko, meno Klub Štát UCI
2 Karaffa, Igor Maraton.Bike  SVK    ☑ 
17 Michnáč, Patrik R.C.T.  SVK    ☑ 
- Pevný, Marián   SVK    ☐ 
- Žubor, Ľubomír beer inside team  SVK    ☐ 

Muži D (50-59)

Št. číslo Priezvisko, meno Klub Štát UCI
- Lacika, Petr   SVK    ☐ 

Muži F (70 a viac)

Št. číslo Priezvisko, meno Klub Štát UCI
- Fiala, Vladimír KŠN Janík R&P  SVK    ☐ 
- Janík, Radomír KŠN Janík R&P  SVK    ☐ 
- Jusko, Lukas Discover cycling  SVK    ☐ 
- Lukáč, Vladimír CK Cyklosport  SVK    ☐ 
- Michnáč, Patrik   SVK    ☐ 
- Turanec, Matúš   SVK    ☐ 

VÝSLEDKY

12. ročník Martinského cyklomaratónu

PO SKONČENÍ CYKLOMARATÓNU

4. ročník Martinského cyklomaratónu

  Stiahnite si výsledky (dlhá trať)  

  Stiahnite si výsledky (krátka trať)  

3. ročník Martinského cyklomaratónu

  Stiahnite si výsledky  

2. ročník Martinského cyklomaratónu

  Stiahnite si výsledky  

1. ročník Martinského cyklomaratónu

  Stiahnite si výsledky  

FOTOGALÉRIA

12. ročník Martinského cyklomaratónu

PO SKONČENÍ CYKLOMARATÓNU