MERIDA - CYKLOMARATÓN PO CESTE SNP

11. ROČNÍK MERIDA - CYKLOMARATÓN PO CESTE SNP

INFORMÁCIE

Organizátor

Mesto Martin, Kultúrna scéna Martin, RCT Martin - cyklistický oddiel
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 37983555, DIČ: 2022553192

Riaditelia

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. - primátor mesta
Ing. Rastislav Belák - predseda R.C.T. Martin

Termín

25. 8. 2019 (nedeľa) o 10:00 hod.

Propozície (PDF)

  Stiahnite si propozície  

Štart a cieľ pretekov

Slávnostný štart: spoločný slávnostný štart pre obidve trasy o 10:00 hod. Námestie SNP pred Turčianskou Galériou, Daxnerova 665/2, 036 01 Martin,


Na štartovnú čiaru pri slávnostnom štarte sa budú zoraďovať najprv pretekári, ktorí absolvujú dlhú trať. Za nimi sa budú zoraďovať pretekári, ktorí absolvujú krátku trať. Tieto skupiny budú rozdelené doprovodnými vozidlami.


Ostrý letmý štart pre dlhú trať: pri parkovisku BIOTIKA po odmávaní zástavy z doprovného vozidla.


Ostrý štart pre krátku trať: pretekári na krátku trať zastavia pri parkovisku BIOTIKA a budú odštartovaní po prejdení 3-och minút.


Cieľ: parkovisko Biotika – miesto ostrého štartu.


Reklamná kolóna: 30 minút ( 9:30 hod.) pred odštartovaním preteku pôjde po trase reklamná kolóna, ktorá bude rozdávať reklamné dary pre fanúšikov stojacich popri trati.

Štartovné

Pri platbe do 20. 8. 2019 12 €, v deň štartu 15 €. Úhradu poukážte na VUB Martin, IBAN: SK46 0200 0000 0023 9210 2151 a ako variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenia v tvare YYYYMMDD. Ak je to možné, do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a heslo "CYKLOMARATON".
Zaregistrujte sa ešte dnes online cez internet a ušetríte čas sebe aj nám!

Štartujú

Na 100 km dlhú trať môžu štartovať aj pretekári, ktorí sú držiteľmi licencii SZC alebo triatlonovej asociácii. Prémia Valčiansky kopec 24 km.
Na 65 km krátku trať môžu štartovať LEN pretekári, ktorí NIE SÚ držiteľmi licencii SZC alebo triatlonovej asociácii. Krátka trať je určená výhradne pre neregistrovaných cyklistov. Prémia Valčiansky kopec 41 km pri ceste späť.

Prezentácia

24. 8. 2019 od 18:00 hod. do 20:00 hod. a 25. 8. 2019 od 7:30 hod. do 9:15 hod. Každý účastník dostane pri prezentácii čip na meranie času, za ktorý zaplatí zálohu 5 €. Zálohu mu vrátime po odovzdaní čipu po skončení preteku.
Zaregistrujte sa ešte dnes online cez internet a ušetríte čas sebe aj nám!

Trasa a kategórie

Martin, Dražkovce, Záborie, Turčianske Jaseno, Belá, Žabokreky, Košťany nad Turcom, Turčiansky Peter, Trebostovo, Trnovo, Valča, Benice, Moškovec, Abramová, Slovenské Pravno, Rudno, Budiš, Dubové, Diviaky, Turčiansky Michal, Mošovce, Blatnica, Karlová, Valentová, Rakovo, Príbovce, Valča, Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom, Žabokreky, Belá, Turčianske Jaseno, Záborie, Dražkovce, cieľ parkovisko BIOTIKA
Martin, Dražkovce, Záborie, Turčianske Jaseno, Belá, Žabokreky, Košťany nad Turcom, Turčiansky Peter, Trebostovo, Trnovo, Valča, Benice, Kláštor stanica, Socovce, Laskár, Valentová, Rakovo, Príbovce, Valča, Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom, Žabokreky, Belá, Turčianske Jaseno, Záborie, Dražkovce, cieľ parkovisko BIOTIKA
Muži: A (18-29), B (30-39), C (40-49), D (50-59) E (60 a viac)
Ženy: Z (18-39), W (40 a viac)

Ďalšie informácie

Vyhodnotenie: predbežne medzi 14:00 - 15:00 hod. Námestie SNP pred budovou Turčianskej Galérie.


Ceny: Prví traja v absolútnom poradí na krátkej trati v kategórii verejnosť finančná odmena: 1.miesto 50 Eur., 2. miesto 30 Eur., 3. miesto 20 Eur.
Prví traja absolútnom v poradí na dlhej trati v kategórii verejnosť finančná odmena: 1.miesto 100 Eur., 2. miesto 70 Eur., 3. miesto 40 Eur.
Víťazi každej kategórie z dlhej trate dostanú víťazný dres od spoločnosti NYNA.
Víťazi každej kategórie z krátkej trate dostanú víťazný dres od spoločnosti GALIMEX.
Prví traja v každej kategórii – poháre, vecné dary.


Tombola: Ostatné ceny budú žrebované v tombole po vyhlásení výsledkov.


Občerstvenie: Každý pretekár dostane od usporiadateľa a sponzorov pretekov cyklistickú fľašu, ponožky, občerstvenie na trať od spoločnosti WIN s.r.o. NUTREND a teplé jedlo v cieli. Miesto výdaja obeda je pred budovou Turčianskej Galérie. Pitný režim v priestore štartu od spoločnosti WIN s.r.o. NUTREND.


Zdravotné zabezpečenie: Záchranári MT sanitka na trati 0903 550 514, Hasičský zbor Priekopa, Martinská fakultná nemocnica


Možnosť ubytovania: Informácie na tel. +421 918 929 962, www.infoturiec.sk


Toalety: v mestskom úrade Martin


Parkovanie je možné za Socialnou poisťovňou (Nám. SNP 4), za kinom Moskva (ul. Moskovská), za kinom Strojár (Námestie Svetozára Hurbana Vajanského).


Informácie: Počas preteku budú priame vstupy o priebehu pretekov na rádiu REBECA. Vodiči sprievodných vozidiel sa musia nahlásiť u hlavného rozhodcu inak nebudú pustený do konvoja.

Detské preteky

Prezentácia pre detské kategórie:
25. 8. 2019 od 9:45 hod. do 10:20 hod. v priestore pred budovou Turčianskej Galérie Stánok GALIMEX,a.s.


Štart detských pretekov: 10:30 hod., miesto štartu pred Turčianskou Galériou Martin.


Vekové kategórie: do 3 rokov, 4 - 6 rokov, 7-10 rokov, 11-15 rokov


Trať pre detské kategórie: Trať pre detské kategórie: v priestore Turčianskou Galériou Martin počet okruhov bude podľa vekových kategórií.


Vyhodnotenie detských pretekov: Po skončení detských pretekov pred Turčianskou Galériou Martin.


Ceny: Prví traja v každej kategórii – poháre a vecné dary od spoločnosti ŠKODA a Galimex a.s.

Záverečné ustanovenia

Preteky sa uskutočnia za každého počasia. Preteká sa podľa pravidiel SZC. Preteky budú prebiehať za plnej dopravnej premávky, preto treba dodržiavať predpisy o cestných komunikáciách, riadiť sa podľa pokynov rozhodcov, organizátorov a polície. Pretekári musia mať prilbu. Pretekári, tréneri, rozhodcovia, funkcionári a diváci sa pretekov zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť, musia dodržiavať Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj Vyhlášku č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva Zákon o cestnej premávke. Usporiadateľ pretekov neručí za škody vzniknuté pretekárom alebo spôsobené pretekármi a ich sprievodom.
Vaše otázky, návrhy a pripomienky radi privítame.
Ak potrebujete ďalšie informácie, neváhajte a kontaktujte nás!

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Identifikačné údaje

Po registrácií si skontrolujte svoje údaje v štartovacej listine. Štartovné číslo vám bude pridelené pri prezentácii. Ak potrebujete zmeniť niektorý údaj dodatočne, napíšte nám e-mail. Všetky uvedené údaje slúžia na interné spracovanie organizátorom a budú použité pre prezentačnú a výsledkovú listinu.

ŠTARTOVAČKA

Muži A (18-29)

Št. číslo Priezvisko, meno Klub Štát UCI
- Hlina, Oliver CK MŠK KEŽMAROK  SVK    ☐ 

Muži B (30-39)

Št. číslo Priezvisko, meno Klub Štát UCI
- Slovák, Michal OSMOS cycling team  SVK    ☐ 
- Zvara, Adrian try 2 fly  SVK    ☐ 

Muži C (40-49)

Št. číslo Priezvisko, meno Klub Štát UCI
- Karaffa, Igor Maraton.Bike  SVK    ☐ 
- Lasut, Filip R.C.T. Martin  SVK    ☐ 

Muži E (60 a viac)

Št. číslo Priezvisko, meno Klub Štát UCI
- Gálik, Štefan   SVK    ☐ 

Muži A (18-29)

Št. číslo Priezvisko, meno Klub Štát UCI
- Bielický, Miroslav Beer Inside Team  SVK    ☐ 
- Líška, Róbert beer inside team  SVK    ☐ 
- Malatinec, Róbert Zvolenskí čerti  SVK    ☐ 
- Pinka, Peter Cyklisti Martin  SVK    ☐ 

Muži C (40-49)

Št. číslo Priezvisko, meno Klub Štát UCI
- Gracík, Vlastimil BURZAK TEAM - Oravská…  SVK    ☐ 
- Michnáč, Patrik R.C.T.  SVK    ☐ 
- Žubor, Ľubomír beer inside team  SVK    ☐ 

Muži E (60 a viac)

Št. číslo Priezvisko, meno Klub Štát UCI
- Fiala, Vladimír Carpano team  SVK    ☐ 

VÝSLEDKY

11. ročník Martinského cyklomaratónu

PO SKONČENÍ CYKLOMARATÓNU

VÝSLEDKY PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV

4. ročník Martinského cyklomaratónu

  Stiahnite si výsledky (dlhá trať)  

  Stiahnite si výsledky (krátka trať)  

3. ročník Martinského cyklomaratónu

  Stiahnite si výsledky  

2. ročník Martinského cyklomaratónu

  Stiahnite si výsledky  

1. ročník Martinského cyklomaratónu

  Stiahnite si výsledky  

FOTOGALÉRIA

11. ročník Martinského cyklomaratónu

PO SKONČENÍ CYKLOMARATÓNU