Prezentácia je otvorená už v sobotu 25.8. 2018 od 18:00 - 20:00 hod. pri Obchodnom centre Galéria. V nedeľu 26.8 .2018 je kancelária otvorená od 7:30  - 9:15 hod.  24. 8. 2018      Rastislav Belák

Späť